บ้าน > ข่าว > ข่าวบริษัท

ยินดีต้อนรับลูกค้าตะวันออกกลาง เยี่ยมชมโรงงานของเราเพื่อวางเครื่องมือวิเคราะห์ 18 ชิ้น

2021-08-30

ขอขอบคุณลูกค้าที่มาจากตะวันออกกลางสำหรับการรับรู้ผลิตภัณฑ์ของเรา ในช่วงเวลาพิเศษนี้ พวกเขายังเลือกเยี่ยมชมโรงงานของเราและยืนยันการสั่งซื้อดิจิทัลอัตโนมัติของ Digipol Series ทันที รายละเอียดเฉพาะมีดังนี้:


เครื่องจุดหลอมเหลว 5 ชิ้น

โพลาริมิเตอร์ 10 ชิ้น

เครื่องวัดความหนาแน่นแบบตั้งโต๊ะแบบดิจิตอลอัตโนมัติของเหลว 3 ชิ้น


ยินดีต้อนรับที่จะติดต่อเราได้ตลอดเวลาเพื่อขอใบเสนอราคาหากคุณมีความต้องการที่คล้ายคลึงกัน