วีดีโอ

Shanghai Jiahang Instrument Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 Jiahang มุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าด้วยประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น และหวังว่าจะเป็นผู้ผลิตเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ระดับโลกและผู้ให้บริการโซลูชันในห้องปฏิบัติการ!

กระบวนการละลายเครื่องมือวัดจุดหลอมเหลว

วิดีโอแสดงการทำงานของอุปกรณ์จุดหลอมเหลว

วิดีโอการทำงานของเครื่องวัดความขุ่น

วิดีโอการทำงานของเครื่องวัดความหนาแน่น

วิดีโอการทำงานของเครื่องวัดการหักเหของแสง

วิดีโอการทำงานของโพลาริมิเตอร์

วิดีโอแสดงการทำงานของจุดหยดตัวและจุดอ่อนตัว

วิดีโอการดำเนินการไทเทรตแบบโพเทนชิโอเมตริก